Midlertidige stillinger

Trenger din virksomhet hjelp under årsoppgjøret, ved sykefravær og permisjoner, eller ved ferieavvikling, har våre ansatte god og oppdatert kunnskap innenfor regnskap og rådgivning. Denne tjenesten skjer i form av fleksible løsninger, ved å leie vikarer til midlertidige stillinger. Våre ansatte har erfaring fra flere forskjellige bransjer, noe som gir våre ansatte en unik posisjon innenfor de fleste virksomhetsområder

Tilpasset din virksomhet

Nordstrand Regnskapsbyrå ønsker at din bedrift skal lykkes, og vi tilpasser ditt vikarbehov deretter. Den kandidaten som vi foreslår for din bedrift, skal være genuint interessert i å lykkes, samt ha bred kunnskap som din bedrift vil kunne dra nytte av. Vi har vikarer fra ulike bransjer og med ulik erfaring. De kan blant annet være behjelpelig med regnskap, lønnskjøring og andre administrative oppgaver.

Fordeler ved leie av vikar

Ved leie av en vikar i en begrenset tidsperiode, vil din bedrift oppleve flere fordeler. Du vil ikke bare ha mulighet til å dra nytte av kunnskap og erfaring fra flere ulike bransjer, men også innhente nye impulser til bedriften. Produksjonsnivået vil øke på kortere tid, noe som vil være med på å senke transaksjonskostnadene. I tillegg vil dette gi bedriften mulighet til å jobbe med andre arbeidsoppgaver eller få avlastning gjennom en sesong eller periode, altså større fleksibilitet i bedriften.

Vi avlaster bedriften din. Kontakt Nordstrand Regnskap i dag ved behov for vikariat!