Bedre beslutningsgrunnlag

For at virksomheten skal få oversikt over hvor mye de har til gode, hva de skylder, samt virksomhetens verdi, må verdibevegelsene bokføres. Dette fører også til bedre beslutningsgrunnlag da de har et korrekt bilde av den økonomiske stillingen virksomheten står ovenfor. Bokføring gir også et rettvisende bilde av virksomheten, slik at eksempelvis banker kan låne ut penger til bedriften.

Balanse i regnskapet

For at det skal bli balanse i regnskapet, må alle aktiviteter føres i debet og kreditt. Debet inneholder eiendeler, mens kredit sammenfatter gjeld og egenkapital. Alle poster har en motpost der summen skal gå i null, som er et prinsipp kalt tosidig bokføring. Er det en økning i eiendelene, må dette motsvares med en tilsvarende reduksjon av eiendel. Dette kan eksempelvis være økning av gjeld eller egenkapital.

Strenge krav ved bokføring

Det stilles strenge krav til bokføring for en bedrift av Skattemyndighetene – uansett størrelse på virksomheten. Regnskapet og bokføringen er grunnlaget som viser den økonomiske statusen for bedriften. Virksomheten har plikt til å føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften. Løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger er er her et krav. Virksomheten er pliktig til å rapportere regnskapet innen gitte frister, men minimum hver fjerde måned avhengig av virksomhetens størrelse. Du kan lese mer om bokføringspliktige tidsfrister her. Bokføringen skal minst omfatte følgende punkter:

  • Dokumentasjonsdato
  • Beløp
  • Bilagsnummer
  • Kontokode (kontonummer)
  • Andre relevante behandlings koder
  • Eventuelt kode for kjøper/selger

Hvorfor velge Nordstrand Regnskapsbyrå

Da dette kan henge over hodet til enhver virksomhet, er det mange som velger å engasjerer en autorisert regnskapsfører. Nordstrand Regnskapsbyrå lang erfaring og oppdatert kompetanse på dette området. Ønsker du å bruke tiden din på virksomheten, kan du la Nordstrand Regnskapsbyrå ta seg av bokføringen. Vi tar oss også av andre tjenester som årsregnskap og lønnskjøring.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med bokføringen!