Visste du at…

ved å bytte regnskapssystem til et av våre skybaserte systemer, så får du tilgang til regnskapstallene umiddelbart. Så kan du gjøre deler av regnskaparbeidet selv. Så vil lønn, utlegg og reiseregninger opprettes i samme system. Så vil nettbanken, nettbutikken og kassasystemet ditt trolig kunne «snakke» direkte med regnskapssystemet. Så vil fakturering av kunder følges opp… Les mer

Økt fleksibilitet!

Et av styrkeområdene til Nordstrand Regnskapsbyrå er fleksibilitet. Nå gir vi muligheten til å skreddersy systemløsninger til våre kunder i høyere grad. Vi har innhentet kompetanse på regnskapssystemene Tripletex og PowerOffice Go, to skybaserte løsninger med fokus på å automatisere og utveksle data med tredjepart. Ved å benytte kompetansen ‘in-house’ vil vi kunne tilpasse programmene til… Les mer

Lansering av vår hjemmeside

Lansering av vår hjemmeside

Vi lanserer vår hjemmeside i begynnelsen av august med oppdatering av nyheter. Her har vi lagt inn blant annet aktuelle skjema og nyheter fra oss, skatteetaten, Altinn og NARF. Håper at våre kunder har mer nytte av den. Følg oss!

Illustrasjonsbilde for bokføring

Forslag til endringer i bokføringsforskriften

Norsk RengskapsStiftelse (NRS) hadde i perioden 2007-2009 en prosjektgruppe som utarbeidet rapporten «Forenklinger i bokføringsregelverket», på oppdrag fra Finansdepartementet. Denne rapporten viser til foreslåtte tiltak og forslag. Skatteetaten har utarbeidet et høringsforslag for bokføringsforskriften. De ønsker å følge opp de enkelte av disse tiltakene, hvor høringsfristen er satt til 10.august 2016. Samleposter i kunde- og… Les mer

Illustrasjonsbilde

Våre nye ansatte

Vi har i løpet av 2015 fått inn 4 nye ansatte som vi håper kan være med å bistå kundene våre med å skape verdier for deres selskap. Vi ønsker Astrid, Thom, Sølvi og Per velkommen ombord!

Illustrasjonsbilde for årsregnskap

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 er nå lagt ut. Redusert formuesskatt og økt registreringsgrense for merverdiavgift er blant det som foreslås i statsbudsjettet.  Formuesskatten reduseres, minstefradraget økes, trygdeavgiften senkes og utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar fullføres. Det foreslås utvidelser i Skattefunn-ordningen, en ny betalingsordning for skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde og en rekke endringer i… Les mer

Illustrasjonsbilde for ligningspapirer

A-ordningen trer i kraft

Fra 1. januar 2015 trer a-ordningen i kraft, og dette får konsekvenser for deg som har ansatte. Dette er en ny måte å innrapportere opplysninger om lønn mv til skatteetaten, NAV og SSB. A-ordningen innebærer at det minst en gang pr. måned skal sendes inn en a-melding. Denne meldingen vil vi sende inn fra vårt… Les mer