Tilgang til vårt lønnssystem

Som kunde har du muligheten til å logge deg inn på vårt lønnssystem og gjøre noe av jobben selv, eller la oss ta hele ansvaret. Lønnskjøringen vil uansett håndtere din bedrifts lønnskjøring effektiv, presist og ikke minst med enkle rapporter på det du finner relevant.

Garanterer sikker lønnsutbetaling

Å kjøre en lønnsutbetaling består også av timelister, lønnslipper, lønnsavgrensning osv. Blir det utbetalt feilaktig lønn, vil det oppstå unødvendige konflikter som kan føre hodebry både for ansatte og ledelsen. Det lønner seg dermed å overlate hele eller deler av lønnsarbeidet til Nordstrand Regnskapsbyrå AS. Vi garanterer sikker og effektiv lønnsutbetaling.

Tilpasset lønnskjøringer

Våre ansatte har lang erfaring, solid kunnskap og er oppdatert på nye lover og regler. Vi tilbyr tilpasset lønnskjøringer og nødvendige innrapporteringer til myndighetene. Effektive rutiner og målsetninger om minst mulig arbeid for våre kunder, er noe vi står for.

Vi tilbyr følgende innen lønnskjøring

  • Lønnskjøringer
  • Utbetaling av lønn
  • A-melding
  • Lønnsstatistikker
  • Utsendelse av lønnsslipper pr. post eller elektronisk
  • Reiseregninger
  • Bilgodtgjørelse
  • Terminvis innrapportering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Refusjon av sykepenger
  • Innsending av årsoppgaver inkludert lønnsoppgaver og trekkoppgaver

Om din virksomhet overlater lønnsarbeidet til oss, vil dere få en enklere arbeidshverdag hvor den oppsparte tiden kan brukes på selvutvikling. Det eneste dere trenger å gjøre, er å sende lønnsgrunnlaget til oss, så tar vi oss av resten.

Ta kontakt med oss i dag for en nærmere avtale!