Ligningspapirer leveres av regnskapspliktige

Alle regnskapspliktige selskaper skal levere ligningspapirer, enten det er Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2. Har selskapet ikke hatt aktivitet det foregående året, skal de likevel levere en blank Næringsoppgave. Det er organisasjonens form og størrelse som avgjør om ligningspapirer skal leveres inn eller ikke. Ved usikkerhet på hvor grensen går, kan du lese mer om dette på Altinn. Leveres ikke ligningspapirerne innen satt tidsfrist, vil det forekomme skjønnsligning og tilleggsskatt. Skjønnsligning er når Skatteetaten må fastsette en inntekt ved skjønn med bakgrunn i de opplysninger de har tilgjengelig.

Næringsoppgave 1

Næringsoppgave 1 skal leveres inn om en har enkeltmannsforetak, samvirkeforetak og ANS/DA. Disse selskapene er bokføringspliktig etter bokføringsloven, men er ikke årsregnskapspliktig etter regnskapsloven. Har ikke selskapet hatt aktivitet i foregående år, må de likevel levere blank Næringsoppgave 1. Enkeltmannsforetak med 50.000kr i brutto inntekt eller lavere, er fritatt fra å levere dette. Les mer om dette på Skatteetaten.

Næringsoppgave 2

Selskaper som etter IFRS (internasjonal regnskapsstandard) eller regnskapsloven skal levere årsregnskap, skal levere Næringsoppgave 2. Bruk av bil og ulike avskrivninger er de to vanligste ligningspapirene. Regnskapsutdrag kan leveres i stedet for Næringsoppgave 2 av de som er gjenstand for sentral likning ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Mer om dette kan leses på Skatteetaten.

Punktlighet og kvalitet

Det kreves både kunnskap og tid til å fylle ut ligningspapirer. Som kunde hos Nordstrand Regnskapsbyrå kan du stole på å få jobben gjort i tide. Vi strekker oss langt for våre verdier; effektivitet, kvalitet, service, fleksibilitet og punktlighet. I tillegg har vi over 30 års erfaring og regnskapsførere fra flere ulike bransjer som er med på å utfylle hverandre. For deg som kunde betyr dette bedre service, bedre forståelse for din bedrift og sikkerhet. Behøver du hjelp eller veiledning for riktig utfylling av dine ligningspapirer, kan en av våre autoriserte regnskapsførere være behjelpelige. Unngå tilleggsskatt og skjønnsligning ved å sette arbeidet med ligningspapirene til Nordstrand Regnskapsbyrå. Vi kan også hjelpe til med årsregnskapet.

Kontakt oss i dag for en nærmere avtale!