Bokføringsloven skal inneholde nødvendige opplysninger

Dokumentasjonsdato, kontonummer og beløp er tre nødvendige opplysninger som må komme frem i en bokføring. Dette er ifølge bokføringsloven pliktig regnskapsrapportering. Bokføringen skal også inneholde bilagsnummer, andre relevante behandlingskoder, samt eventuelt kode for kjøper eller selger. Disse opplysningene kan ikke endres eller slettes etter gitte tidsfrister. Retting skal da skje med ny og dokumentert postering.

Regnskapsmessige disposisjoner og transaksjoner som er med på å påvirke gjeld, eiendeler, inntekter, kostnader eller egenkapital, skal bokføres ifølge bokføringsloven. Bokføringspliktige skal være i stand til å utarbeide ulike dokumentasjon for hver periode med regnskapsrapportering. Disse elementene er ifølge bokføringsloven §5, følgende:

  1. Bokføringsspesifikasjon
  2. Kontospesifikasjon
  3. Kundespesifikasjon
  4. Leverandørspesifikasjon
  5. Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet
  6. Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere
  7. Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte

Rapportere regnskapet innen gitte tidsfrister

Innen gitte frister skal alle virksomheter rapportere regnskapet. Avhengig av virksomhetens størrelse, er denne fristen satt til minimum hver fjerde måned. Dette er virksomheter som leverer årsterminoppgave for merverdiavgift eller de virksomhetene som ikke er merverdiavgiftspliktige, selv om de er bokføringspliktige. En virksomhet som skal levere to-månedlige omsetningsoppgaver, skal være ajour annen hver måned. Fem år etter regnskapsårets slutt, skal visse typer regnskapsmateriale oppbevares i Norge.

Bokføringsprinsipper

Virksomhetens bokføring skal skje i samsvar med grunnleggende bokføringsprinsipper jf. § 4. Det skal foreligge et ordentlig regnskapssystem, alle regnskapsmesside disposisjoner skal bokføres fullstendig, opplysningene skal være resultat av faktiske hendelser, de skal være korrekte og nøyaktige, og den skal ajourholdes. Det skal også kunne vise til dokumentasjon av bokførte opplysninger, være sporbar, oppbevares så lenge det er saklig behov, sikres mot urettmessig sletting, tap eller endring, samt vise til god bokføringsskikk.

Punktlighet og kvalitet

Er du usikker på hvordan du skal gjennomføre bokføringen i henhold til loven, hjelper vi i Nordstrand Regnskapsbyrå din virksomhet. Som autorisert regnskapsbyrå med over 30 års erfaring, kombinert med kontinuerlig faglig oppdatering og moderne dataløsninger, kan du trygt legge jobben over på oss. Punktlighet og kvalitet er en selvfølge om du velger oss.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!