Full oversikt over dine forpliktelser og likviditet

Alle inngående faktura kan sendes direkte fra dine leverandører og inn til vårt regnskapssystem. Fra systemet sendes det videre en link tilbake til virksomheten for å godkjenne kostnaden. Når fakturaen er godkjent blir den bokført og klargjort for betaling. På denne måten blir det ingen forglemmelser, og du har full oversikt over dine forpliktelser og likviditet. Du får uansett full kontroll over hva som blir utbetalt i form av elektronisk attestasjon/godkjennelse med kopi av alle fakturaene som du kan gi kommentarer til eller holde igjen betalingen av. Remittering er derfor med på å senke virksomhetens transaksjonskostnader.

Gjennomføring av remittering

Alle fakturaer må være godkjent og utfylt med KID, forfallsdato og faste leverandørdata registrert. Basert på dette utarbeides det et forslag for remittering som må godkjennes av virksomheten selv, før det kan gå videre til behandling. Videre oversendes datafilen til banken din, som igjen importerer den i nettbanken og gjennomfører betalingen. Når betalingen er utført, overføres listen tilbake for automatisk bokføring til regnskapssystemet. Vi kan også hjelpe deg med bokføring for å ajourholde regnskapet, noe som er viktig for at fakturaene ikke skal forfalle før de blir betalt.

Sparer bedriften for mye tid

Tjenesten gir en god og effektiv oversikt over leverandørene hvor regnskapet blir oppdatert automatisk. Kanskje det virker som en triviell sak å betale fakturaer, men det krever raskt mer ressursinnsats enn man tror. De inngående fakturaer vil ta litt mer tid, med remittering vil totalt sett redusere tidsbruken i nettbanken. Dette er tid som kan benyttes på ens kunder og arbeidsoppgaver. Nordstrand Regnskapsbyrå er fleksible og lar det være opp til deg om du ønsker å sette hele arbeidet til oss, eller om din virksomhet ønsker å gjøre store deler av jobben selv.

Kontakt Nordstrand Regnskap i dag om du ønsker mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med!