Ligningspapirer

Innen 31.mai hvert år, skal selskaper sende inn selvangivelsen med vedlegg til Skatteetaten. Fellesbetegnelsen for vedleggene er ligningspapirer. Virksomhetens selskapsform avgjør hvilke type ligningspapirer som skal sendes inn. Enkeltmannsforetak må eksempelvis levere Næringsoppgave 1, mens aksjeselskaper må levere Næringsoppgave 2. Bruk av bil og ulike avskrivninger er de to vanligste ligningspapirene. Det kan være krevende for selskaper å holde oversikt over hvilke type ligningspapirer som skal sendes inn, noe som kan føre til feil i årsregnskapet. Et tips er å benytte seg av en autorisert regnskapsfører.

Årsregnskap

Årsregnskap har to hovedfunksjoner; redegjøre for bedriftens økonomiske status, og vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I følge regnskapsloven skal alle regnskapspliktige selskaper, utarbeide minst et årsregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Innsendingen skal nå gjøres elektronisk via Altinn, hvor alle dokumenter sendes inn samlet og tydelig lesbare.

Ligningspapirer og årsregnskap leveres av regnskapspliktige

Organisasjonsformen og størrelsen på selskapet, avgjør om de er regnskapspliktig. Plikten inntrer etter at selskapets størrelse har vært over grensen i to år. Har den vært under grensen i to sammenhengende år, opphører plikten. Selskapet er også fult regnskapspliktig om de er underlagt Finanstilsynet. Er du usikker på om ditt selskap er innenfor dette reglementet, kan du lese mer om dette på Altinn.

Oppdatert på nye lover og regler

Det kan være krevende for både større og mindre selskaper å følge med på de endringene som stadig skjer i regelverket. Dette kan både føre til at det oppstår feil i årsoppgjøret og unødvendig bruk av ressurser og tid. Oppstår det feil i årsoppgjøret, kan dette føre til store tilleggsinnbetalinger i skatt for selskapet.

Nordstrand Regnskapsbyrå holder seg oppdaterte på nye og faglige oppdateringer i forbindelse med regelverket for ligningspapirer. Ved å velge en av våre autoriserte regnskapsførere, kan dere være trygge på at arbeidet blir utført i henhold til oppdaterte regelverk og tidsfrister. Vår lange erfaring og brede kunnskap gir grunnlaget for vår forståelse av våre kunders selskaper, som igjen er med på å gi våre kunder et forsprang og mulighet for lavere transaksjonskostnader. Vårt daglige fokus handler om å gjøre en god jobb, både for de minste og største kundene våre.

Ønsker ditt selskap hjelp til å sørge for at ligningspapirer eller årsregnskap er korrekte og utfylt i forhold til regelverk, hjelper gjerne en av våre løsningsorienterte ansatte ditt selskap!

Kontakt Nordstrand Regnskapsbyrå i dag ved ønske om hjelp med ligningspapirer og årsregnskap!