Illustrasjonsbilde for bokføring

Forslag til endringer i bokføringsforskriften

Norsk RengskapsStiftelse (NRS) hadde i perioden 2007-2009 en prosjektgruppe som utarbeidet rapporten «Forenklinger i bokføringsregelverket», på oppdrag fra Finansdepartementet. Denne rapporten viser til foreslåtte tiltak og forslag. Skatteetaten har utarbeidet et høringsforslag for bokføringsforskriften. De ønsker å følge opp de enkelte av disse tiltakene, hvor høringsfristen er satt til 10.august 2016.

Samleposter i kunde- og leverandørspesifikasjon

Et av forslagene som kom frem i rapporten, var at poster ifølge bokføringsforskriften § 3-1 fjerde ledd, kan komme som totaler i spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Dette dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis, og oppsummert i underliggende spesifikasjon, samt kontrollbare mot totalene. Dette forslaget ble fulgt opp, men med begrensning.

Forslag til endring i bokføringsforskriften

I delrapport II utarbeidet av NRS, ble følgende fjerde ledd foreslått:

Poster kan fremkomme som totaler dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon, og er kontrollerbare opp mot totalen.

Det er ikke lov til å benytte underspesifikasjoner i kunde- og leverandørspesifikasjoner. Dette med ønske om å sikre at fullstendige opplysninger over transaksjoner, med hver enkelt kunde- og leverandør, blir gitt ved forespørsel. Departementet ønsker derfor nå endring på dette, til slik det opprinnelig var ønsket; at også postene i kunde- og leverandørspesifikasjoner kan vises som totaler.

Vi holder deg oppdatert

For en bedrift kan det være vanskelig å holde seg oppdatert på nye regler og forskrifter når det kommer til regnskap. Vi i Nordstrand Regnskapsbyrå holder oss oppdaterte, både på den faglige og teknologiske siden. Dette for at du som kunde trygt kan velge oss som samarbeidspartner. Du får ikke bare regnskapsbistand hos oss, men også en diskusjonspartner innen økonomi. Din faste kontaktperson vil også holde deg oppdatert på nye lover og regler. Vi tilpasser tjenestene våre til ditt behov og dine ønsker, og kvalitet, effektivitet og fleksibilitet er en selvfølge når du velger oss som din regnskapsfører.

Ønsker du å lese mer om denne høringen, kan du trykke her!