Illustrasjonsbilde for ligningspapirer

A-ordningen trer i kraft

Fra 1. januar 2015 trer a-ordningen i kraft, og dette får konsekvenser for deg som har ansatte. Dette er en ny måte å innrapportere opplysninger om lønn mv til skatteetaten, NAV og SSB.

A-ordningen innebærer at det minst en gang pr. måned skal sendes inn en a-melding. Denne meldingen vil vi sende inn fra vårt lønnssystem til det offentlige via Altinn. A-meldingen skal inneholde personalopplysninger pr. ansatt, i tillegg til lønn og andre ytelser. Den største endringen dette medfører for deg som arbeidsgiver gjelder personalopplysninger og innrapporteringen av disse.

Oppdatert informasjon for a-ordningen

For at vi allerede nå skal få oppdatert og sjekket at vi har korrekt informasjon, har vi behov for at du fyller ut et skjema. Du skal fylle ut ett skjema pr ansatt. Du skal fylle ut arkfane 1 – a-melding.  Du kan enten fylle den ut i elektronisk form, eller skrive den ut og fylle inn. Vi anbefaler at du leser denne. Send skjemaene i retur til oss så snart som mulig.

A-ordningen vil for øvrig innebære at vi må gjennomgå dagens oppdragsavtale og gjøre nødvendige tilpasninger. I tillegg må rutinene for lønnsadministrasjon gjennomgås. Dette vil vi komme tilbake til senere.Hvis du har spørsmål til utfylling eller a-ordningen generelt, er det bare å ta kontakt med oss.